Kontinuitet för minskad smittspridning inom vård och omsorg

5 maj 2020

ökad kontinuitet inom Vård och omsorg

I dessa tider, när risken för smittspridning är stor uppmanas människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Särskilt utsatt är vård- och omsorgsbranschen, som just nu har av stora utmaningar inom vikariehanteringen.

När vi uppmanas hålla avstånd till varandra och stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom har vikariehanteringen fått ännu större utmaningar. Behovet av vikarier har ökat, samtidigt som det finns ny personal som snabbt ska utbildas i gällande rutiner. Ett sätt att minska smittspridningen är att minska antalet olika vårdare en brukare får besök av. En uppgift som kan vara orimligt svår utan ett bra beslutsstödsystem.

Ett modernt bemanningssystem håller koll på alla tillgängliga vikarier och vilka av dessa som varit hos en brukare nyligen och som då ska bokas i första hand. När ett nytt pass skapas hos brukaren rangordnas listan över bokningsbara personer. På så vis får bemanningsansvariga en tydlig överblick över vilka personer som arbetat hos brukaren tidigare och flest timmar. Att tillfälligt omorganisera sig och dela in brukare, ordinarie personal och vikarier i mindre team är också en bra lösning.

Förutom minskad smittspridning förväntas ökad kontinuitet leda till lägre sjuktal hos vård- och omsorgspersonal. Att möta färre personer som brukarna redan känner ökar också kvaliteten i omsorgen. Kontakta oss om du vill veta mer om hur SwedeTime kan ge din verksamhet rätt förutsättningar för ökad kontinuitet.

Här kan du läsa mer om den ökade efterfrågan på digitala schemasystem under Corona-pandemin.

För mer information, kontakta:

Ida Bidevind
+46 722 47 00 74
ida.bidevind@swedetime.com

 

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo