Vård och Omsorg

Inom Vård och Omsorg är patientsäkerheten viktig och det krävs en tydlig överblick över vem som arbetar var och när. Det ska gå snabbt att skapa, uppdatera och bemanna arbetspass med rätt kompetens. Med SwedeTimes verktyg för schemaläggning och bemanning för vården får du full kontroll och ett effektivt arbetsflöde med engagerad personal.

Viktiga funktioner för Vård & Omsorg

Rätt kompetens på rätt plats

SwedeTime har flera verktyg för att säkerställa att det är rätt vårdare som bokas upp på passen. Första kriteriet är att vårdaren bara är behörig på vissa uppdrag. Därefter kan man välja att titta på kompetenskrav, tillgänglighet, prioritet eller bokning efter hur många poäng en vårdare har.

Kontroll av dygns- och veckovila

Systemet håller koll på avtal och regler så du kan känna dig helt trygg i varje beslut. Systemet stödjer obegränsat antal kollektivavtal och varnar eller blockerar vid t.ex. för kort vila mellan arbetspass eller maximal veckoarbetstid.

Enkel utrullning av schema

Schemaläggning av personal ska gå smidigt, vara enkelt och rättvist. Det är en grund för ett positivt arbetsklimat. Men hur välarbetat ett schema än är blir det alltid förändringar. Vi ger dig verktygen för optimal bemanningsplanering och schemaläggning av såväl ordinarie personal som vikarier och ersättare.

Tydlig överblick

Visa schemat per avdelning eller brukare lika enkelt som per medarbetare. Med olika grupperings- och filtreringsmöjligeter kan du skapa de vyer som är viktiga för dig. Med en bra överblick har du full kontroll över bemanningsplaneringen. Ombokning och justeringar har aldrig varit enklare!

Kunder inom Vård och Omsorg

Ta nästa steg

Har du frågor eller vill boka en demo?