Tidrapportering och digital stämpelklocka

Något man gör varje dag får inte vara krångligt. I SwedeTime Tidrapportering finns alla tider inlagda från början, medarbetarna behöver bara godkänna eller registrera eventuella avvikelser. Läs mer om funktioner, som användning av digital stämpelklocka, inom tidrapportering här.

Rapportering och avvikelser

SwedeTime Tidrapportering bygger på att ett schema läggs där medarbetaren bokas in på de pass det är tänkt att denne ska jobba. När sedan arbetspasset är avslutat kan medarbetaren notera eventuella avvikelser från ordinarie schema. Alla pass där tiderna ändras får en varningssymbol och kan filtreras fram för noggrannare genomgång av arbetsledaren eller attesteraren.

Ersättningar

Utlägg, traktamenten och berättigad milersättning redovisas på arbetat pass. Kvitton summeras och moms kan särredovisas.

Medarbetaren kan skriva kommentarer om utlägg eller använt material. Ersättningarna registreras med rätt löneart och skickas vidare till lönesystemet.

Attestering

Ta fram en lista på månadens inkomna tidrapporter och attestera alla samtidigt. Rollstyr vem som kan attestera tidrapporten. När en tidrapport är attesterad kan inte längre medarbetaren göra några ändringar på rapporten.

Om avvikelser som inte är godkända finns kan administratören ändra dessa och meddela medarbetaren direkt. Alla attesterade pass kan sedan skickas vidare i en lönefil.

Obekväm Arbetstid (OB)

Obekväm Arbetstid (OB) räknas ut av systemet beroende på inlagda regler för extra ersättning. SwedeTime erbjuder ett avancerat system för OB-regler och ersättningar. Avdelningar kan ha olika ersättningsnivåer beroende på kollektivavtal.

Flextid och kompensationsledighet

Med förenklad administration kring flextid och komptid ökar känslan av frihet för medarbetaren. SwedeTime Tidrapportering erbjuder stöd för automatisk uträkning av flextid. Sätt upp inom vilka tidsramar en medarbetare får flexa eller beräkna flex utifrån avvikelse från passets start och sluttid.

Kompensationsledighet kan registeras med särskild löneart och skickas till lönesystemet för avräkning på kontot för kompensationstid (komptid).

Digital stämpelklocka

Följ upp hur medarbetarna jobbar via en stämpelklockfunktion. Medarbetarna kan checka in och ut via mobilen alternativt kan stämpling låsas till en specifik enhet på arbetsplatsen. SwedeTime ger en bra överblick över vilka som är incheckade och vilka som borde vara det men ännu inte checkat in. Om en medarbetare glömmer att checka ut kan systemet ställas in för automatisk utcheckning efter X antal timmar. Här listar vi 7 fördelar med en digital stämpelklocka.

Kollektivavtal

SwedeTime Tidrapportering har stöd för obegränsat antal kollektivavtal. Avtalen kan kopplas till enheten eller kunden uppdraget ligger på eller på individen som utför uppdraget. Beroende på vilket kollektivavtal som ska gälla räknas lönearter och OB-tillägg ut automatiskt.

Självregistrering av frånvaro

Registrera semester och frånvaro direkt i SwedeTime. Medarbetarens pass kan bli tillgängligt för inbokning av annan personal eller kräva övervakning av administratör.

Löneavdrag, semester- eller sjukersättning kan sedan skickas till lönesystemet med rätt löneart.

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo