Schemaläggningsprogram för effektiv schemaläggning

Schemaläggning av ordinarie personal ska gå smidigt, vara enkelt och rättvist. Det är en av grunderna för ett positivt arbetsklimat. Men hur väl ett schema än är gjort blir det alltid förändringar. Att schemalägga vikarier och ersättare ska gå snabbt. Här listar vi några av de funktioner som gör att SwedeTimes schemaläggningsprogram effektiviserar schemaläggning av både ordinarie personal och vikarier.

Schemalägg rätt personal

En medarbetare ska inte gå att boka in på pass den inte är behörig till eller har rätt kompetens för.  Alla funktioner och menyer i systemet kan aktiveras/synliggöras utifrån behörigheter för att få en effektivare schemaläggning av personal.

Likaså kan vissa fält vara dolda, läsbara eller ändringsbara. En medarbetare kan ha rätt att boka in sig själv på vissa typer av pass, medan en annan bara kan bli inbokad via SMS-förfrågan.

Översikt av schema

Välj att se schemat per dag, vecka, månad eller valfritt intervall med alla medarbetares bokningar. Bokad tid och tillgänglighet summeras automatiskt utifrån valt intervall. Olika färger signalerar bokningsläget, på så vis syns vakanser tydligt vid schemaläggningen.

Du kan även boka genom att dra och släppa arbetspass. Schemat kan visa alla avdelningar eller filtreras till en avdelning i taget. Medarbetare, som loggar in i systemet, kan se sin egen schemarad med egna bokningar.

Jour och beredskap

Ersättningar för jour räknas ut automatiskt. På så vis blir lön och fakturering rätt från början utan handpåläggning. Du kan också tydligt synliggöra dina jourpass med speciella färgmarkeringar i schemat.

Hantera många pass samtidigt

I en passlista presenteras pass som matchar en viss sökning och intervall. Via passlistan kan du uppdatera flera pass samtidigt, boka på eller boka av medarbetare.

Enkel kundportal för beställningar

En kundportal direkt in i SwedeTime öppnar för möjligheten att kunden själv lägger upp de pass den vill ha personal till. För de som jobbar nära sina kunder kan till och med inbokning av personal överlåtas direkt till kunden. Självklart är bara de medarbetare allokerade till uppdraget och med rätt kompetens tillgängliga för bokning.

Mobilanpassad och tillgänglig

Medarbetarna loggar oftast in i SwedeTime via sina mobiler. Vårt schemaläggningsprogram anpassar sig till den mobila enheten vilket gör att det går snabbt att hitta den information man söker.

Se schemat, uppdatera sin tillgänglighet eller tidrapportera är de vanligaste funktionerna för medarbetaren. Att medarbetaren direkt har tillgång till sin personliga data och enkelt kan hålla den uppdaterad gör att HR alltid kan förlita sig på korrekta uppgifter vid till exempel lönekörning.

Seriepass - Boka samma person flera dagar i rad

Ofta vill man ha en och samma person som jobbar flera pass i rad. Det går att skapa en serie av flera pass som hänger ihop. När någon bokas in på passet fås frågan om man ska bokas för bara ett pass, alla efterföljande eller för hela serien. Alla ändringar som görs därefter kan påverka hela serien.

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo