Kommunikation

SMS är en prioriterad kanal vilket gör det oslagbart att få tag i rätt personer snabbt. Det är dock inte bara själva inbokningen som ska kommuniceras. Läs mer om funktioner inom kommunikation som effektiviserar administrationen här.

 

SMS-förfrågan

Med funktionen SMS-förfrågan (även kallad SMS-bokning) blir det möjligt att ta emot bokningar, enkäter och bekräftelser direkt in till det egna systemet. Tjänsten matchar sen de inkomna svaren med de utskick som gjorts, även om flera utskick gjorts till samma telefonnummer.

Om utskick görs om specifika pass bokas den förste medarbetaren som svarade Ja på SMS-förfrågan först in på passet. När passet är fullt får övriga medarbetare information om att passet är tillsatt.

Om enkätförfrågningar görs kan svaren skickas till en egen inkorg för vidare bearbetning.

Bekräftelser, så som till exempel bokningsbekräftelser eller påminnelser, kan skapas utan svarsadress (noreply) och skickas ut vid egen vald tidpunkt eller i förhållande till ett visst pass, tex ett dygn innan passtart.


iCalendar

För att användare och andra intressenter i systemet ska kunna se schemaaktiviteter i sina egna kalendrar så finns det stöd för att prenumerera på scheman via formatet iCalendar. En person som bokas i systemet, kan direkt i sin egen telefon eller i sitt mailprogram (t.ex. Outlook), se vilka pass den bokats på.

iCalendar fungerar även för en hel avdelning eller enhet, dvs en prenumeration kan sättas upp för all pass som läggs upp på denna enhet.


Mallar

Det finns färdiga formulär för E-post och SMS som gör det snabbt att få ut meddelanden. Mallen för bokningsförfrågan kan till exempel innehålla specifika data om passet så som adress, tidpunkt och passnotering.


SMS-utskick

Utskick via SMS kan användas för påminnelser om bokad tid, bekräftelser, kallelser eller erbjudanden. Historik och leveransstatus loggas för alla utskick och finns tillgängligt för användaren via systemet. SMS-utskicken kan även schemaläggas till en senare tidpunkt.

Vanliga SMS till en delmängd av personregistret går också att göra om någon information behöver nå en viss grupp av medarbetare.

 


Påminnelser

Arbetsledaren kan sortera fram de medarbetare som varit inbokade den senaste månaden och som glömt att tidrapportera. Från denna lista kan man sen påminna medarbetarna via SMS eller E-post direkt från systemet. Alla meddelanden som skickas från systemet är tillgängliga i en meddelandelogg.

 


Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo