Integration

Integration med andra system ger en bättre effektivitet.

Vi gillar integration. Vi tror på idén att alla ska göra det de är bäst på. Vi är bäst på schemaläggning och bemanning och integrerar därför gärna med företag som är bäst på löner och fakturering. All data i SwedeTime ska gå att importera eller exportera, beroende på kundens behov.

 

Integration på flera sätt

Systemet är byggt för att lätt kunna integreras med andra system. All data ska vara möjlig att ta ut ur systemet eller skrivas in i systemet via integrationer eller via manuella rutiner. Exempel på lösningar:

  • SwedeTime kopplar in sig mot befintliga system. Systemet har en struktur där vi på ett rutinmässigt kan ställa in vilken data som ska hämtas från andra system eller skrivas in i andra system och hur ofta. Detta kräver att det system som ska integreras har ett API som är tillgängligt att koppla in sig mot.
  • Externa system kopplar sig mot SwedeTimes API. SwedeTime har ett färdigt API (REST) som både kan returnera data och skriva in/uppdatera data.
  • Manuell hantering. Det finns möjlighet att via filer importera och exportera data i systemet. Om data inte behöver uppdateras speciellt ofta så kan dessa funktioner användas för att överföra data. Detta kan också vara ett bra sätt att börja arbeta på innan en fullständig integration är på plats.

De flesta moderna lönesystem och faktureringssystem stödjer integration eller filöverföring. Idag finns ett flertal färdiga integrationer till marknadens populäraste system. SwedeTime har ett öppet API, vilket gör det enkelt att bygga nya integrationer om just ditt system skulle sakna färdig integration. I genomsnitt tar konfigurationen av en ny integration två veckor. Faktureringsunderlag kan tas fram på samma sätt som rapporter. Det finns även möjlighet att integrera med andra system så som till exempel Heroma, Hogia och Intelliplan.


Exportfil

Alla fält och beräkningar som finns tillgängliga i systemet kan exporteras ut som kolumner till Excel för vidare bearbetning.

 

 


Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo