Integration

Vi gillar integration. Vi tror på idén att alla ska göra det de är bäst på. Vi är bäst på schemaläggning och bemanning och integrerar därför gärna med företag som är bäst på löner och fakturering. Läs mer om våra partners här. Nya integrationspartners tillkommer löpande. All data i SwedeTime ska gå att importera eller exportera, beroende på kundens behov.

Integration på flera sätt

De flesta moderna lönesystem och faktureringssystem stödjer integration eller filöverföring. Det finns flera sätt att integrera till SwedeTime.

SwedeTime kopplas mot andra systems API. Konfigurera vilken data som ska hämtas eller skrivas in i andra system och hur ofta.

Externa system kopplar sig mot SwedeTimes API. SwedeTime har ett färdigt öppet API (REST) som både kan returnera data och skriva in/uppdatera data.

Manuell filöverföring. Det finns möjlighet att via filer importera och exportera data i systemet. Detta rekommenderas bara om data inte behöver uppdateras speciellt ofta, t.ex. en gång i månaden.

Exportera eller importera till Excel

Alla fält och beräkningar som finns tillgängliga i systemet kan exporteras ut som kolumner till csv för vidare bearbetning.

Exportfunktionen stödjer export till Excel för Windows och Numbers för Mac.

Är du nyfiken på statistik och uppföljning som hjälper dig förstå din verksamhet på djupet? Här kan du läsa mer om de vanligaste funktionerna i systemet.

Vill du läsa mer om vad ett öppet API innebär? I det här blogginlägget berättar vi mer: https://www.swedetime.com/tillganglig-data-ar-framtiden/

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo