Bemanning

Bemanna tillgänglig personal med rätt kompetens.

Bemanningsbehovet ser olika ut för olika kunder. För några är det viktigt att det finns någon med rätt kompetens som kan ta ett visst pass. För andra är det viktigt att alla medarbetare har en jämn fördelning av pass. Här listar vi några av de funktioner som är användbara inom bemanning.

ATK – Arbetstidskontroll

Arbetstidskontroll kan läggas in för t.ex. kort vila mellan pass eller maximal veckoarbetstid. Arbetstidskontroll kan även ske för längre perioder, t.ex. maximalt antal helgpass en viss period eller maximalt antal arbetstimmar. Vår ATK-kontroll används för att säkerställa både enkla regler men även de mest avancerade kollektivavtalen.


Avståndsberäkningar

Ange en koordinat för uppdragstagarens hemadress och en koordinat för platsen för uppdraget. På så vis är det möjligt att prioritera inbokning av den uppdragstagare som har närmast till uppdraget. Koordinaterna kan även användas för estimat för resersättning eller skapande av vägbeskrivningar för medarbetaren.

  • Tillsätt uppdrag efter närhetsprincip
  • Beräkna estimat för reseersättning
  • Inkludera vägbeskrivningar

Beslutsstöd


SwedeTime innehåller ett antal funktioner för att underlätta valet av rätt kandidat vid bemanning av ett pass. Alla egenskaper hos en medarbetare kan lyftas fram i bokningsläget för att underlätta beslutet. Det går att sortera om ordningen på bokningsbara så att den mest relevanta medarbetaren hamnar överst. Listan går även att filtrera på användaregenskaper innan beslut tas. För mer avancerat beslutstöd kan kompetensstyrd bokning eller poängstyrd bokning användas.


Kompetensstyrd bokning

Om det finns krav på viss eller vissa kompetenser för olika arbetspass visas automatiskt de individer som innehar denna kompetens vid inbokning. Kompetenskravet kan vara obligatoriskt, dvs personen går inte att boka in på passen, eller finnas med som information med rödmarkering för de individer som inte innehar den efterfrågade kompetensen.


Poängstyrd bokning

För att uppnå en rättvis fördelning av arbetspassen över tiden, finns ett avancerat system för poängsättning av bokningar. När en person ska bokas in kan systemet sortera användare i den ordning som ger ett optimalt schema. Sorteringen bygger på ett poängsystem där den med högst poäng ska väljas först. Exempel på regler som ger olika poäng är t.ex. anställningsform, arbetade timmar, betyg, senaste arbetspass, utförda kurser.


Reserv eller preliminärbokning

För enskilda pass kan personal registreras som reserver. Om någon blir sjuk eller då fler personer behövs på passet, så kommuniceras detta direkt av systemet. Om SMS-förfrågan gjorts och passet blir fullt blir de personer som tackat ja, men inte fått en plats, uppsatta som reserver på passet. Om någon sedan blir sjuk eller måste avbokas, är det smidigt för administratören att kontakta bara de personer som tidigare visat intresse för passet.


Språkhantering

SwedeTime har stöd för hantering av flera språk. Om systemet används i flera länder kan alla fält och funktioner översättas till det landspecifika språket.

Språkhantering kan även vara användbart för företag som endast har en svensk verksamhet men med många specifika termer och där det finns önskemål att byta ut standardorden. Pass kan till exempel heta skift, uppdrag, behov eller beställning hos olika kunder.


Tillgänglighet

Timanställda medarbetare kan markera när de vill arbeta. I sökningen efter rätt person kan sen enbart tillgängliga individer filtreras fram gällande det aktuella passet.

Tillgänglighet kan läggas för en lång period med ett visst intervall, tex maj till juni, tisdagar och torsdagar, klockan 15-19.


Medarbetare bokar sig själva

Medarbetare kan få tillgång till en delmängd av passen och där få möjlighet att boka in sig själva. Det går även att rollstyra vilka som ska ha möjlighet att boka sig själva om inte alla medarbetare ska få tillgång till detta.

 

Här kan du läsa om vilka funktioner som finns för att boka in och kommunicera med personalen: https://www.swedetime.com/funktioner/kommunikation/

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo