Analys och uppföljning

Staplar och diagram i all ära, men vad säger siffrorna egentligen? Tack vare många års erfarenhet av schemaläggning och bemanning kan vi lyfta fram statistik och uppföljning som hjälper dig förstå din verksamhet på djupet. Läs mer om några funktioner inom analys och uppföljning här.

Bemanningsgraf

SwedeTimes bemanningsgraf visar bokade och obokade pass i förhållande till tillgängliga medarbetare. För kunder med korta uppdrag används grafen för att se hur väl tillgängligheten matchar behovet.

Där medarbetarna går på längre uppdrag används grafen för att ha koll på när medarbetarna åter blir tillgängliga och det är dags att hitta nya uppdrag.

Visualisera i stapeldiagram

Alla numeriska värden i rapporterna går att stapla. Jämför bemanningsbehovet mellan flera olika avdelningar eller levererat i förhållande till avtalad leverans.

Med hjälp av SwedeTimes rapportfunktioner kan intressanta mätvärden plockas fram och analyseras.

Ekonomisk rapportering

Uträkning av intäkter och kostnader kan tas fram för varje pass. Varje pass bör tillhöra en förutbestämd organisationsstruktur, som i och för sig löpande kan struktureras om. Därmed kan summeringar av dessa belopp ske och täckningsbidrag redovisas för utvalda organisationsenheter.

Statistik

Grunddata för egen och sporadisk statistik kan via csv-filer (t.ex. för Excel) alltid tas fram för valfria perioder. För återkommande statistik kan statistikrapporter skapas som sedan kan användas löpande.

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo