Bemanna i molnet

SwedeTime är ett bemanningssystem som effektiviserar din schemaläggning och bemanning. Med inbyggda funktioner för SMS och E-post har du löst korttidsbemanningen och vikariehanteringen på effektivast möjliga sätt.

Boka demo
date-icon

System för bemanning

Ett bemanningssystem med effektiv schemaläggning kan minska administrationen och hanteringen av schemat avsevärt. Vill du veta varför bemanningsföretagen väljer SwedeTime för sin schemahantering och bemanning? Vi ger dig 5 bra skäl till varför.


5 skäl att välja SwedeTime
mobile-mail-icon

Kommunikation

E-post och SMS kan användas integrerat med bemanningssystemet, helt fristående eller kopplas ihop med befintligt system hos kunden tack vare ett öppet API. Med SwedeTime Send blir det möjligt att ta emot bokningar, enkäter och bekräftelser direkt in till det egna systemet.


Läs mer om SMS-utskick
document-icon

Registerhantering

Flera register kan associeras med varandra och på så vis skapa avancerade sökmöjligheter. Personregister, enhetsregister eller resursregister kan användas fristående eller kombineras med bemanningssystemet eller SwedeTimes lösning för SMS och E-postutskick.

Läs mer om register online