Uppdatering December 2019

11 dec 2019

Ordningen på snabbval i översikten

Ordningen på snabbval i översikten är ändrad. Skapa pass som görs ofta återfinns nu högst upp medan skapa ny enhet som görs mer sällan ligger längre ner i listan.

#10777 – Ingen konfigurering krävs


Bokningstyper i filtreringen

Bokningstyper som ej används finns inte längre med som val i filtreringsfönstret. Har man färre än två bokningstyper försvinner hela blocket.

#10489 – Ingen konfigurering krävs


Rubriker vid import

Rubriker som ej matchar systemet vid import skrivs nu ut. Klickar man på de tomma rutorna får man upp alternativ där man kan välja vilken egenskap värdet i kolumnen ska skrivas in på.

#10708 –  Ingen konfigurering krävs


Lediga pass på översikten

Det är nu möjligt att endast visa dina pass och dölja lediga pass på översikten.

#10804 – Konfigurering krävs


Pass som saknar platser blir gröna

Färgerna i SwedeTime indikerar bemanningsbehovet. Pass som saknar platser, 0/0, ses nu som fullbokade och ingen bemanning av dessa ska göras. Då schemat grupperas på enheter visas dessa pass nu som gröna istället för röda.

#10769 – Ingen konfigurering krävs


Skapa nya rapporter

Det är nu möjligt att stänga av funktionen att skapa nya personliga rapporter.

#10798 –  Konfigurering krävs

 


Ändra egenskaper återfinns under administration

En administratör som kan lägga till och ta bort flerval i en flervalslista hittar nu den funktionen under ”Administration”. Tidigare hette det ”Egenskaper”.

#10658 –  Ingen konfigurering krävs

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo