Uppdatering December 2018

6 dec 2018

För att ännu bättre kunna stödja både Windows och iOS finns nu möjligheten att välja inställningar i exporten. SwedeTime kommer sedan ihåg dina val nästa gång du exporterar en fil. Standardinställningen är satt till att passa Windows, vilket är Latin-1 och Semikolon. För iOS-användare som använder Numbers ska inställningen sättas till UTF-8 och Semikolon.

10206 –  Ingen konfigurering krävs


Tillgängligheter och pass som är längre än en månad långa visas nu med datum. Detta gäller både i schemat och inne på användarens detaljer.

10160 – Ingen konfigurering krävs


Möjligheterna för specialanpassade rapporter har förbättrats i Go. Grupperingar och summeringar på specifika egenskaper går att få ut via csv och lönefiler.

9966 – Konfigurering krävs

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo