Uppdatering April 2019

15 apr 2019

 Förbättring av inställningar i schemat

Menyerna ”Visa” och ”Inställningar” har slagits ihop till enbart en meny som heter ”Visa”. Menyn har även kompletterats med valet ”Tomma rader”. Om detta val bockas ur kommer medarbetare som varken har bokningar eller tillgängligheter i valt intervall att gömmas. Det samma gäller enheter utan pass om schemat grupperas på detta.

10352 – Ingen konfigurering krävs


Nyheter kan göras publika utanför inlogg

En informationstext och en bild kan göras publik för alla innan de loggat in i systemet. Nyheten presenteras under inloggningsrutan. Det är även möjligt att skapa länkar i nyheten.

10178, 10218, 10369 – Konfigurering krävs


Förbättrad administration av rapporter

När du skapar nya rapporter kan du nu uppdatera inställningarna med ”refresh” längst upp till vänster utan att behöva spara först. Att stänga rapportredigeringen görs också på krysset längst upp till höger på admin-blocket.

10333 – Ingen konfigurering krävs


Tillgängliga hela serier

Seriehanteringen av pass har nu förbättrats med sökning av tillgängliga medarbetare för hela serien. När du skapar en serie och bockar för ”gäller hela serien” kommer endast medarbetare som har lagt sig tillgängliga och inte har några bokningar under alla pass i serien visas som bokningsbara.

10381 – Ingen konfigurering krävs


Förbättrad filtrering av logg

När du är inne på en användares detaljer är det nu möjligt att filtrera användarloggen. För de kunder som använder automatisk bokning eller integration kan nu alla händelser utförda av systemet, dvs SwedeBot uteslutas ur loggen.

10362 – Ingen konfigurering krävs


Ikoner i medarbetarens passlista

På användarens detaljer visas nu passikonerna i passlistan. Detta är särskilt användbart för att upplysa användaren om pass ingår i en serie eller om det finns aktiviteter på passet.

10366 – Ingen konfigurering krävs


Filtrering på meddelandetyp

Meddelanden går nu att filtrera på typ i meddelandeloggen. Skilj tex på vanliga SMS, inkommande SMS och SMS-bokningar (SMS-förfrågan).

9722 – Ingen konfigurering krävs


Notifiering vid nyregistrering av användare

För de som tillåter att användarna registrerar sig själva är det nu möjligt att få en notifiering när en ny användare registreras.

10228 – Konfigurering krävs


Kontaktuppgifter på inloggningssidan

Inloggningsidan har även kompletterats med kontaktuppgifter, dvs den adress användaren ska vända sig till vid frågor eller problem med inloggning.

10302 – Ingen konfigurering krävs


Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo