Hogia både kund och partner

Hogia

Hogia är både kund och partner till SwedeTime. Som partner erbjuder vi tillsammans lösningar för de små företagen där ett komplett digitalt schemasystem leder direkt till lönefiler och utbetalningar via Hogia lön. Som kund använder Hogia SwedeTime för bokning av sin supportpersonal samt interna utbildningar. För Hogia är den visuella överblicken viktig och möjligheten att visa aktiviteter i schemat är mycket uppskattad.

 

Läs vad Wiveka Darell, konsultadministratör på Hogia säger om SwedeTime

På Hogia Professional Services i Stenungsund arbetar Wiveca Darell som konsultadministratör. Wiveca har en övergripande roll som bland annat innebär att bevaka och administrera att rätt kompetens är på rätt plats. För schemaplanering och administration använder Wiveca SwedeTime som systemverktyg.

Det är det första jag startar upp på morgonen och det ligger till grund för mitt dagliga arbete. Jag ser vilka resurser som finns tillgängliga, om någon är sjuk och om jag behöver boka om något. Hela min arbetsdag baseras på systemet, förklarar Wiveca.

 Även konsulterna, projektledarna och cheferna på Hogia Professional Services har tillgång till schemaplaneringen i SwedeTime.

Tack vare systemet har konsulternas schema blivit mycket tydligare. Systemet är enkelt och användarvänligt. Nya konsulter kan komma igång och börja använda det redan första dagen. Även när vi har förändrat vårt arbetssätt internt så har SwedeTime följt med, berättar Wiveca.

Wivekadarellfoto

SwedeTime är lyhörda och lyssnar till våra behov. Jag får ut mycket av systemet som spar mig väldigt mycket tid. För oss är SwedeTime rätt!.

Wiveka Darell
Foto: Stefan Darell

Andra kunder

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo