Hogia

Hogia både kund och partner

Hogia är både kund och partner till SwedeTime. Som partner erbjuder vi tillsammans lösningar för de små företagen där ett komplett digitalt schemasystem leder direkt till lönefiler och utbetalningar via Hogia lön. Som kund använder Hogia SwedeTime för bokning av sin supportpersonal samt interna utbildningar. För Hogia är den visuella överblicken viktig och möjligheten att visa aktiviteter i schemat är mycket uppskattad.

Andra kunder

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo