Är din data säker i molnet?

9 okt 2019

It-system är din data säker i molnet

Idag blir molntjänster allt vanligare. Användningen ökar snabbt bland både privatpersoner och organisationer. Men det finns frågor. Hur kan molntjänster hindra obehöriga från att komma åt känsliga data? Och hur hanteras förfrågningar om dataåtkomst vid brottsutredningar?

Obehörig åtkomst till molnet

Bedrägerier. Intrångsförsök. Överbelastningsattacker. Dagens cyberhot är både utbredda och komplicerade. Inget system kan garantera total säkerhet, men stora resurser i form av personal och teknik läggs på att skydda molntjänsterna. Därför väljer många myndigheter, banker och sjukhus idag att använda molntjänster efter grundlig analys. Microsoft har till exempel över 3 000 experter och forskare som arbetar heltid med molnsäkerhet. Varje dag spårar och avvärjer de 1,5 miljoner attacker. SwedeTime använder sig av Microsoft Azure för drift och hantering av data. När ett säkerhetshot upptäcks åtgärdas problemet direkt i alla Microsofts molntjänster. Frågan idag är snarare: Går det att skydda data utan molntjänster?

Behörig åtkomst till molnet

Polisen behöver kunna utreda och förhindra brott för att samhället ska fungera. Den första halvan av 2018 tog Microsoft emot cirka 23 000 förfrågningar om datautlämning. Bara 50 stycken gällde icke-konsumentkonton. Inga gällde Sverige. I dagsläget håller lagstiftningen på att ses över både här och i andra länder. Digitaliseringen skapar till exempel ett större behov av distansundersökningar. I år klubbade USA igenom lagen Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD) Act. Den definierar när amerikansk polis får begära ut information från leverantörer vid brottsutredningar. Den begränsar även kravet på leverantörer att lämna ut information i ärenden med svag koppling till USA. Dessutom ger lagen leverantörerna rätt att begära domstolsprövning inför utlämnandet av data.

Är din data trygg hos SwedeTime?

Förutom Microsofts säkerhetslösningar så använder SwedeTime best practice för sin datahantering. Till exempel så sker all kommunikation och lagring av data med kryptering. Tack vare kombinationen av Microsoft och SwedeTimes säkerhetsarbete är SwedeTimes molntjänster en säker plats för din data.

 

Följ gärna oss på LinkedIn eller Facebook om du vill ha en notis när det kommer ett nytt inlägg i bloggen.

Vill du se alla systemuppdateringar och vad dem innebär har vi en separat sida här Release Notes. Är du kund hos oss så får du alltid information via E-post om och när dessa uppdateringar görs.

Kika gärna runt på sajten och berätta för oss vad du tycker!

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo