Kundtjänst och support

Bemanna när behovet finns

Att bemanna support och kundtjänst kan ibland vara knepigt då det finns tydliga arbetstoppar som inte kan bemannas med vanlig 8-17 bemanning. SwedeTime ger dig rätt verktyg för planeringen av arbetspass i förhållande till arbetsbelastningen. Medarbetarnas önskemål om arbetspass kan också vara en parameter för avvägning om vem som ska bokas in på passet.

Bemanningsgrafen i systemet visar inplanerade raster och önskad bemanning i jämförelse med utfall. Läs mer om funktioner anpassade för bemanning.

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo