Så skapar du ett rättvist schema i jul

3 dec 2019

Bild på julsäckar

Vi har tagit upp det förr – att planera schema manuellt är inte lätt. Det är svårt att veta hur anställda vill ha det. Men hur kan ett digitalt schemasystem underlätta bemanningen, och hur hanteras till exempel julledighet och andra helgdagar?

Att arbeta under julen har både för- och nackdelar. För någon som studerar vid sidan om är kanske julen ett utmärkt tillfälle att arbeta, likväl för den gärna tar sig an obekväma arbetstider för ökad inkomst. Andra faktorer som kan påverka hur personalen önskar jobba är familjesituation, religion, tradition eller framtidsplaner och drömmar. Så hur kan du då enklast ta reda på hur personalen vill arbeta?

Digitalt schemaläggningssystem

Vi vill uppmärksamma alla som sitter med administrationen att titta på möjligheterna med ett digitalt schemasystem. Det är inte bara ett schema i digitalt format. Här finns funktioner som underlättar kommunikationen och erbjuder funktioner för både schemaläggare och bemanningspersonal. 

Tillgänglighet

Genom att personalen själv kan lägga in sin tillgänglighet och boka in sig på upplagda pass blir kommunikationen effektivare. I SwedeTime går detta att förlänga med en SMS-funktion där lediga pass kan skickas ut som SMS till just dem som har rätt behörighet för passet. Den som svarar ja först blir automatiskt inbokad på passet. Läs mer om kommunikationsmöjligheter här.

Poängstyrd bokning

Är det svårt att bemanna julen? Poängsätt dagarna! En medarbetare som tar pass med högt poäng kanske får förtur till sommarsemester? Andra regler som kan poängsättas är till exempel anställningsform, arbetade timmar, senaste arbetspass och utförda kurser. Poängsystemet har varit en uppskattad funktion hos personal som uttryckt orättvisa i ett fast schema. 

Lagar och avtal

Julafton, nyårsafton och även midsommar är sedan 2009 jämställda med söndagar. Detta regleras i 3 a § av Semesterlagen. I lagen för allmänna helgdagar kan du läsa mer om vilka dagar som är helgdag. 

Tycker du att det låter krångligt med alla helgdagar, helgaftnar, OB-tillägg och kollektivavtal? Ingen fara, till alla paketlösningar för vårt digitala schemasystem så erbjuds kundspecifik utbildning och konfiguration utifrån behov och önskemål. Systemet kan konfigureras till att följa ett visst kollektivavtal eller helt egna regler för ersättning kan ställas in. Kontakta oss eller läs mer på https://www.swedetime.com/Priser

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo