Så får du med dina medarbetare på förändringen

21 aug 2019

förändra personal

Har det blivit dags att införa ett nytt IT-system i din verksamhet? Då är det klokt att hantera omställningen som ett förändringsprojekt. Ta del av våra bästa tips på hur du leder övergång mot framgång.

1. Gör medarbetarna delaktiga. När du ska införa ett nytt system är det viktigt att alla i arbetslaget känner sig som en del av processen. Attityder och tankemönster hos personalen avgör nämligen hur lyckad förändringen kommer att bli. Medarbetarna behöver därför på ett tidigt stadium förstå varför, hur, var och när systemet ska implementeras. Be även dina anställda om feedback. Lyssna till den och bemöt den.

2. Informera alla berörda. Fundera kring hur det nya systemet påverkar olika medarbetare och avdelningar. Se sedan till att förankra arbetet hos de berörda medarbetarna genom tydlig information. De behöver förstå målbilden och hur ni ska gå tillväga för att ta er dit. Var noga med att kommunicera rakt och tydligt. Dessutom – hur ska arbetet fungera under tiden som systemet införs och efteråt? Utse ett team med ansvar för att systemet blir långsiktigt framgångsrikt.

3. Avsätt tid för inlärning. Tänk på att dina medarbetare behöver sätta sig in ordentligt i det nya systemet innan ni tar det i bruk. Var därför generös med träningsmöjligheter, och låt var och en lära sig systemet i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar. Ha även i åtanke att den som ska genomgå kompetensutveckling behöver minskad arbetsbelastning under tiden. Ofta är det svårt att fortbilda sig och upprätthålla ett vanligt arbetstempo.

 

Följ gärna oss på LinkedIn eller Facebook om du vill ha en notis när det kommer ett nytt inlägg i bloggen.

Vill du se alla systemuppdateringar och vad dem innebär har vi en separat sida här Release Notes. Är du kund hos oss så får du alltid information via E-post om och när dessa uppdateringar görs.

Kika gärna runt på sajten och berätta för oss vad du tycker!

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo