Arkiv: Önska byte

Uppdatering Juli 2017

SwedeTime Go har nu en funktion Önskar byte för att underlätta byte av pass medarbetare emellan, utan att involvera administrativ personal. Syftet är att öka friheten för medarbetaren och minska administrationen. På översikten visas de pass inbokade personer önskar byta bort. Beläggning per tidsenhet syns som en vertikal summering på varje kolumn i schemat. Siffran talar om hur många […]

27 jul 2017

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo