Arkiv: Meddelanden

Uppdatering Augusti 2020

Ny struktur i Meddelandeloggen Meddelandeloggen visar numera en rad per mottagare istället för en rad per meddelandeutskick. Därmed är mottagarens adress/mobilnummer synlig redan i översikten. #11087 – Ingen konfigurering krävs Loggning av specifika egenskaper Loggningen av egenskaper har förbättrats med ett loggningsfilter. Det innebär att loggning kan ske på enbart värdefulla egenskaper, istället för alla, […]

Läs mer

19 aug 2020

Uppdatering November 2019

Symboler i bokningsprofil De fält som är standard och som finns på varje bokning har fått symboler istället för namn. Enhetsfältet har även flyttats högst upp, följt av passtatus. Därefter kommer passrubrik, klockslag, rast. #10704 – Ingen konfigurering krävs Skicka meddelanden från rapportsidan En rapport av typen användare har nu funktionen skicka SMS och skicka […]

Läs mer

19 nov 2019

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo