Uppdatering September 2019

16 sep 2019

Rollstyrning av rapporter

Rapporterna kan göras tillgängliga för alla, en viss roll eller personliga för inloggad användare. Alla användare har rätt att skapa personliga rapporter. En användare som har rätt att skapa rapporter för andra roller kommer även se alla rapporter som hör till denna roll. Det går även att skapa kopior av rapporter för att enkelt kunna duplicera en rapport till flera roller.

#10577 – Konfigurering krävs för att kunna skapa rollrapporter


Länkar till rapporter direkt från rapportredigeringen

Att spara ner direktlänk till rapporter kom redan i förra releasen. Denna release har kompletterats med en symbol för att öppna upp rapporten med en specifik URL-adress. På så sätt blir det enklare för medarbetaren att i webbläsaren lägga till rapporten till sina favoriter.

#10601 – Ingen konfigurering krävs


 ”Skapa nytt” tillagd i rapporter

Det är nu möjligt att direkt från rapporter skapa nytt pass, skapa ny användare eller skapa ny enhet. Beroende på vilken rapporttyp du tittar på kommer funktionen bakom ”skapa ny” att ändras. Exempel: I bilden nedan tittar jag på en passrapport, dvs varje rad i rapporten är ett specifikt pass. Om jag då klickar på ”plus” längst upp till höger kommer formuläret för att skapa ett nytt pass att tändas.

#10434 – Ingen konfigurering krävs.


Uppdatera vy med nuvarande inställningar

I alla vyer i systemet är det nu möjligt att uppdatera sidan med nuvarande inställningar. Den här funktionen är användbar där flera jobbar med samma lista och det är viktigt att ett och samma pass inte dubbelarbetas. Vyn behåller den valda filtreringen men alla pass eller personer uppdateras till de senaste ändringarna.

#10433 – Ingen konfigurering krävs


Antal arbetade timmar synligt på användaren

Användarna har uppdaterats med en summering av antal arbetade timmar i valt intervall. Siffran för ”pass” inkluderar bara ordinarie bokningar medan reserver och frånvarobokningar summeras för sig.

#10436 – Ingen konfigurering krävs


Importfunktion varnar för flera rader

Importfunktionen är nu ombyggd till att gå igenom hela filen och varna för alla felaktiga rader. Hovring över de röda raderna anger av vilken anledning raden har rödmarkerats. Inga rader kommer att importeras förrän alla rader är korrekta i importfilen.

#10570 – Ingen konfigurering krävs förutsatt att importfunktionen används.


 

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo