Uppdatering Oktober 2019

21 okt 2019

Reservboka eller sätt som frånvarande på många pass samtidigt

Via funktionen ”hantera många” är det nu möjligt att ändra boka in medarbetare som preliminära/reserver. I exemplet nedan kommer alltså Birger och Cecilia bokas in som reserver på valda pass. Observera, den här funktionen ändrar bokningstypen på medarbetaren oavsett vad som gällde innan. Om någon av medarbetarna var inbokad på passet kommer denna att flyttas ner till reservlistan och om personen var obokad, kommer den läggas upp till reservlistan.

#10635 – Ingen konfigurering krävs


Förbättrad filtrering på egna pass och tidrapporter

Filtreringen att visa ”endast dina” pass i t.ex. en rapport eller schemat har förbättrats till att även ta hänsyn till att bara visa din tidrapport. Detta är särskilt användbart på rapportsidan då nu möjligheten finns att lyfta fram alla de egna passen samtidigt som det syns vilka kollegor en medarbetare ska jobba med.

#10670 – Ingen konfigurering krävs


Se användare i register men inte i schemat

Ibland finns behovet att titta utanför sin ordinarie bemanning för att hitta medarbetare som kan ta ett visst pass. Nu finns möjligheten att visa ett begränsat antal medarbetare i schemat och ett utökat antal medarbetare i användarlistan.

Användare i schemat:

Användare i användarlistan (här syns även erihen):

#10604 – Konfigurering krävs


Ikoner synliga trots markering

När du markerar bokningsbara användare syns nu eventuella ikoner för dessa.

#10448 – Ingen konfigurering krävs


Regelgrupp byter namn till Enhetsgrupp

Filtreringen ”Regelgrupp” byter namn till ”Enhetsgrupp” eftersom det är ett bättre beskrivande namn. Enhetsgrupper är ett sätt att definiera enheter som alla ska ha samma förutsättningar och villkor.

#10589 – Ingen konfigurering krävs


Formatering av textrutor med flera rader

Storleken på textfält som stödjer flera rader (se Notering nedan) kan nu sättas till en bestämd höjd.

#10632 – Konfigurering krävs


Komprimerad läsvy för medarbetaren

Fält som användaren inte har rätt att redigera har nu komprimerats för att öka läsbarheten.

#10616 – Ingen konfigurering krävs


Bokningsbara tar hänsyn till antalet rödmarkerade

Listan med bokningsbara användare visar nu hur många av dessa som inte är rödmarkerade i förhållande till det totala antalet i listan.

#10482 – Ingen konfigurering krävs


Förbättrat bokningsläge

Bokningsläget har nu förbättrats med att det fokus behålls på det pass som precis har bokats in. Om du valt ”exkludera rödmarkerade” kommer i alla fall raden med den inbokade personen att synas, tills dess att fokus flyttas till ett annat pass.

#10483 – Ingen konfigurering krävs


Beskrivning av rapport

Rapporterna har kompletterats med ett beskrivande fält. Fältet kan användas till att beskriva vilka filtreringar som gjorts och vad som är syftet med rapporten.

#10684 – Ingen konfigurering krävs


Tooltip på passlistan

Nu går det även att högerklicka på ikonen på pass i passlistan för att få fram tooltip för passet.

#10491 – Ingen konfigurering krävs


Kontorstid kan sättas per system

I dagvyn är det nu möjligt att definiera vilka kontorstider som ska gälla för varje system. För vissa är kontorstid kl 8-17 medan för andra verksamheter gäller kl 07-23.

#10619 – Konfigurering krävs


 

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo