Uppdatering Oktober 2018

17 okt 2018

En tillgänglighetskalender är införd. Användaren kan nu klicka för de dagar den finns tillgänglig eller frånvarande via en kalender. Denna funktion är extra värdefull för de som lägger tillgänglighet för en lång period och som bara vill utesluta enstaka dagar.

10000 – Ingen konfigurering krävs.


Sökning på pass där ett visst kompetenskrav råder, är nu flyttad till kategorin ”pass”.

10029 – Ingen konfigurering krävs.


Inställningar har bytt namn till ”Filtrering”. Inga val i detta block påverkar det faktiska datat, utan bara hur datat visas. Därav är filtrering ett mer passande namn.

10031 – Ingen konfigurering krävs.


Ikonen i tidrapporten är ändrad från ett ”i” till en penna för att tydliggöra att avvikelser till normal tidrapport ändras här.

10054 – Ingen konfigurering krävs.


Aktivitetshanteringen har förbättrats med enklare navigering och tydligare indikation av vilka pass som har aktiviteter kopplade till sig.

10057 – Ingen konfigurering krävs.


Förutom dessa har tjänsteplaneringen förbättrats samt import, rapportfunktioner. Prestandaförbättringar, framför allt på tillgänglighet har också införts.

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo