Uppdatering November 2019

19 nov 2019

Symboler i bokningsprofil

De fält som är standard och som finns på varje bokning har fått symboler istället för namn. Enhetsfältet har även flyttats högst upp, följt av passtatus. Därefter kommer passrubrik, klockslag, rast.

#10704 – Ingen konfigurering krävs


Skicka meddelanden från rapportsidan

En rapport av typen användare har nu funktionen skicka SMS och skicka E-post. Markera längst ut till vänster de användare som ska få utskicket och välj funktionen via funktionsmenyn som tänds.

#10622 – Ingen konfigurering krävs


Förbättring av hjälpsidan

Hjälpsidan har kompletterats med symboler för tidrapportering, samt en modul för dokument. En viss roll kan ges behörighet att lägga upp dokument och en annan roll kan endast se dokument. Att lägga upp dokument görs på samma sätt som dokument läggs till bokningar eller profiler.

#10425, 10498 –  Konfigurering krävs


Förbättrad enhetssida

Två nya block har lagts till på menyn Enheter. Dessa block är Relationer och Pass. Relationer visar var i hierarkin enheten befinner sig. Dess Överordnad enhet och eventuella underordnade enheter (barn) visas. Du kan klicka på enheten som är relaterad till aktuell enhet och på sätt vandra vidare i trädet. Blocket Pass visar de pass som är kopplade till enheten, om enheten är en bokningsenhet.

 

#10701 – Ingen konfigurering krävs


Endast pass som matchar användarens kompetens syns

Det är nu möjligt att konfigurera så att användaren bara har rätt att se pass som matchar dennes kompetens. Övriga pass döljs från lediga pass, ej fullbokade pass och inbokade pass.

#10763 – Konfigurering krävs


Egna pass kan visas på översikten

Direkt på översikten kan nu medarbetaren se en lista med sina egna pass närmast i tiden. Det är valbart om listan ska börja i att visa de egna passen eller lediga pass.

#10738 –  Konfigurering krävs


Öppna pass i ny flik från medarbetaren

I passlistan inne på en medarbetare går det nu att hålla nere CTRL och klicka på ett pass för att öppna upp det i en ny flik.

#10741 – Ingen konfigurering krävs


Veckodag tillagd i egna passlistan och i lediga pass

I passlistan inne på en medarbetare skrivs nu veckodag ut. Månaden har också flyttats till framför passtiden.

#10742 – Ingen konfigurering krävs


Gruppering på enhet visar symboler för preliminära och frånvarande

Nu syns symbolerna för preliminär- och frånvarobokade på pass som grupperats på enheter.

#10703 – Ingen konfigurering krävs


SMS-förfrågan kan boka alla JA-sägare som reserver

När en sms-förfrågan går ut och flera svarar ja blir ju den förste som svarar ja inbokad på passet. Övriga som svarar ja kan nu via denna nya funktion bokas in som reserver. Medarbetaren får då en bekräftelse att någon annan bokats in på passet, men att de är uppsatta på reservlistan.

#10778 – Konfigurering krävs


Automatisk bokning av reserv vid önska byte kan göras valbart

Det är nu möjligt att per system välja om förste person på reservlistan automatiskt ska bokas in på ett pass där en inbokad medarbetare önskar byte, eller om en administratör ska göra inbokningen.

#10758 – Konfigurering krävs

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo