Uppdatering November 2018

22 nov 2018

Rapporterna går nu att sortera på flera steg. I exemplet ovan är rapporten först sorterad på namn, därefter Enhetsnamn.

10089 – Ingen konfigurering krävs


Det går nu att ställa in en varning som känner av om passet är längre än ett visst antal timmar.

10091 – Konfigurering krävs. 


Om intervallet ändras från standarderna dag, vecka, månad eller år står urvalet på ”Anpassat” istället för ”Eget”.

10101 – Ingen konfigurering krävs. 


Från en tillgänglighet är det nu möjligt att ta sig till aktuell användare, genom en ikon längst upp till höger.

10107 – Ingen konfigurering krävs


I utskick (SMS eller e-post) som rör seriepass kan nu alla passen i serien listas.

10123 – Konfigurering krävs


När datum ändras på ett pass som har aktiviteter får du nu en varning, så att du kommer ihåg att ändra aktivitetens tider också.

10126 – Ingen konfigurering krävs. 


Rapporterna har nu förbättrats med direktlänkar till dokumenten som finns kopplade på användare, pass eller enheter. När ett dokumentfält lyfts fram i rapporten går det att klicka på dokumentnamnet och dokumentet laddas ner till din dator.

10121 – Konfigurering krävs. 


En hjälpsida är införd där alla möjliga symboler i systemet listas. Observera att listan är generell, dvs alla symboler som listas används inte i alla system.

10143 – Ingen konfigurering krävs. 


Användare går nu att öppna upp i en ny flik genom att hålla inne CTRL (CMD för Mac) och klicka på användaren. Det här är extra värdefullt då du ska jobba igenom en lista och vill behålla positionen du befinner dig på när du går in på en användare.

10146 – Ingen konfigurering krävs. 


 

När du tar bort en rapport får du en varning om du är säker på att du vill göra detta innan rapporten tas bort.

10152 – Ingen konfigurering krävs. 


Det är nu möjligt att i rapporterna få en lista på alla enheter och roller som en användare är kopplad till. Det är ett aktivt val i rapportmotorn om enheterna som visas upp ska höra till de pass som listas eller till de användare som listas.

10069 – Ingen konfigurering krävs. 

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo