Uppdatering Mars 2020

17 mar 2020

Förbättrad filterhantering

De blå bubblorna i menyraden återfinns i de flesta vyer och visar vilka filtreringar som är gjorda. I månadens uppdatering har “Aktiva” inkluderats i standardfiltreringen. “Aktiva” är en förvald filtrering i de flesta system, och innebär att endast aktiva användare visas.

Direkt till höger om de blå bubblorna ligger nu även ett förstoringsglas som öppnar upp filtreringsblocket på höger sida.

Alla delfiltreringar i ett block är nu kollapsade så att enbart rubrikerna visas. De blå bubblorna med siffror visar om och hur många filtreringar som gjorts i varje filtrering.

#10930 –  Ingen konfigurering krävs


Hantera många via schemat

Nu är det möjligt att hantera många pass samtidigt direkt via schemat. Välj ”Markera pass” och klicka sedan på de pass som ska hanteras, alternativt klicka i bocken som tänts längst upp till vänster för att markera alla pass inom valt intervall. Klicka därefter på de tre prickarna bredvid bocken, och välj hantera många. Här kan du nu boka och avboka användare samt ändra status och egenskaper på passen.

#10951 – Ingen konfigurering krävs


Aktivera/Avaktivera bokningsbekräftelser

Det är nu möjligt att manuellt slå på eller av utskick av bokningsbekräftelser. Klicka på önskad symbol för att markera eller avmarkera. Med markerat brev skickas e-postbekräftelse och med markerad telefon skickas sms-bekräftelse.

#10350 – Konfigurering krävs


Möjligt att skapa nya pass via Enheter

Nu är det möjligt att skapa, överblicka och redigera pass direkt via de enheter som ligger på en bemanningsnivå.

#10920 – Ingen konfigurering krävs


Antal platser

Fältet “Antal platser” på passet har fått en symbol samt flyttats längre upp i passdatan.

#10921 – Ingen konfigurering krävs


Utcheckat pass blir tidrapporterat

Vid användning av stämpelklocka tidrapporteras numera passen automatiskt vid utcheckning. I och med detta blir det även synligt i schemat för vilka pass utcheckning har skett.

#10949 – Ingen konfigurering krävs


Visar endast klockslag

Pass i schemavyn visar numera enbart upp tid, istället för datum och tid. Pass som sträcker sig över flera dagar är undantaget och visas som tidigare, med både datum och tid.

#10928 – Ingen konfigurering krävs


Tomma rader

Schemat kan nu ställas in så att det som standard enbart visar de personer som har pass eller tillgänglighet under valt intervall. Valet ”Tomma rader” är därmed urbockat och kan markeras för att visa alla personer i schemat.

#10646 – Konfigurering krävs


Önska byte

Pass med statusen ”Önska byte” kan nu lyftas fram bland ej fullbokade pass i schemat. Detta görs i filtreringen genom att bocka i ”Önska byte räknas inte som inbokad”. På så vis kan användarna även här se de pass som deras medarbetare vill byta bort, och som de själva därmed har möjlighet att boka in sig på.

#10927 – Ingen konfigurering krävs


 

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo