Uppdatering Mars 2019

18 mar 2019

 Förbättrad sökning på anpassat datum

Nu kan sökning på specifika datum ställas in direkt i schemat utan att öppna filtreringsblocket. Välj de datum för det intervall du vill söka fram och klicka på förstoringsglaset till höger för att utföra sökningen.

9916, 10262 – Ingen konfigurering krävs


Förbättrad rasthantering

Tidigare lösning för rastavdrag på pass har antingen varit som aktiviteter, för att få det visuellt synligt i schemat, eller som en vanlig passegenskap. Nu har rasthanteringen förbättrats så att det både går att visa upp rast visuellt i schemat, hantera i rapporter samt beräkna avdragen obekväm arbetstid (OB) för den exakta rasttiden.

9837 Konfigurering krävs


Gruppera på överordnad enhet

Schemat kan nu grupperas på en högre organisationsnivå än bemanningsenheten. Alla pass från underliggande nivå visas då grupperat på dess förälder. I exemplet ovan är Städservice den överordnade enheten till Avdelning 1 och Avdelning 2.

10278 – Ingen konfigurering krävs


Tjänsteplanering skilt från schemapass på användaren

För de kunder som använder tjänsteplanering kommer nu tjänstepass att finnas i ett eget block inne på användaren.

10318 – Ingen konfigurering krävs, förutsatt att tjänsteplanering används.


Filtrera på endast enheter med pass

När schemat är grupperat på enheter är det möjligt att bara titta på de enheter som har pass. Filtreringen på detta finns under användare/pass/inbokad.

10279 – Ingen konfigurering krävs


Visa profilvärden i schemat

Precis som det tidigare gått att visa användaregenskaper i schemat, går det nu även att visa enhetsegenskaper. T.ex. kan kontaktperson för avdelningen eller kostnadsställe visas.

10254 – Konfigurering krävs


Förbättrad bemanningsgraf med ny summering

Bemanningsgrafen har fått ett till val som heter ”antal per gruppering”. När schemat är grupperat på enheter är denna funktion värdefull för att jämföra hur många pass som ligger på varje enhet. Det är också möjligt att ställa in noggrannheten på grupperingen, tex om den ska gruppera per vecka eller månad. I exemplet ovan jämförs två avdelningar med varandra där noggrannheten är satt till vecka. Det betyder att det blir en stapel per vecka och avdelning.

10011 – Ingen konfigurering krävs


Förvald passtyp i schemat

För kunder som både tjänsteplanerar och schemalägger i samma system går det att ställa in vilken typ av pass som är förvalt. Det vanligaste är att det dagliga arbetet med schemahantering och bemanning är förinställt och att växling till tjänsteplanering bara kan utföras av vissas roller.

10276 – Konfigurering krävs

 

 

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo