Uppdatering Februari 2019

6 feb 2019

SwedeTime 7 innebär flytt till Microsoft Azure.  Microsoft bedöms vara en stabil och bra partner med hög säkerhet och beprövade lösningar. I Azure finns också stöd för olika typer av rapporter som kan behövas vid utredningar som gäller GDPR, t.ex. åtkomstkontroller. Läs mer om övriga funktioner i denna uppdatering nedan.


Aktivitetstid på pass

För system som använder sig av aktiviteter på pass är det nu möjligt att dra av aktivitetstid från passen. Rasttid kan vara en sådan aktivitet. Detta är extra användbart i rapporter och exporter till andra system.

10210 – Konfigurering krävs


Låsta pass efter slutbemanning

För pass i status slutbemannad, tidrapporterad, attesterad eller slutförd är passinformationen inte längre redigerbar. Administratörer kan dock tilldelas speciell behörighet för att kunna ändra informationen i dessa pass, men för de allra flesta roller kommer passen vara låsta. Anledningen till detta är att det ska vara tydligt vad som är överenskommet angående passet så att inte förutsättningarna kan ändras i efterhand.

10211 – Ingen konfigurering krävs


Hantera många objekt samtidigt

Objektshanteringen har kompletteras med funktionen för att hantera många objekt samtidigt. Objekt kan till exempel användas för ärendehantering, föremål kopplat till bokningar eller aktivitetslogg kopplat till användarna.

1390 – Ingen konfigurering krävs


CTRL + klick för ny flik för objekt och tidrapporter

Precis som för användare och bokningar så är det nu möjligt att öppna tidrapporter och objekt i nya flikar. Håll inne CTRL och klicka på raden så öppnas detaljerna om denna rad i en ny flik.

10168, 10197 – Ingen konfigurering krävs, förutsatt att funktionerna för tidrapportering och objekt används


Förbättrad nyhetsmodul

Nyhetsmodulen är förbättrad med möjligheten att spärra så att bara vissa roller har möjlighet att lägga upp nyheter synliga för alla. En administratör eller chef på en avdelning kan bara lägga upp nyheter på dennes avdelning.

10190 – Ingen konfigurering krävs


Förbättrat skydd mot intrång

Automatisk låsning av kontot vid för många felaktiga inloggningsförsök. Låsningen släpps automatiskt efter 10 minuter, men en administratör kan även låsa upp kontot direkt.

10201 – Ingen konfigurering krävs

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo