Uppdatering Februari 2020

19 feb 2020

Ny gruppering i schemavyn

I schemavyn är det nu möjligt att välja grupperingen ”Ingen”. På så vis packas alla pass direkt under varandra.

#10904 –  Ingen konfigurering krävs


Sparning av enheter i rapporter

Filtreringar på Enhet i rapporter kan nu sparas. Filtreringen görs i filtreringsblocket till höger och sparas därefter i redigeringsblocket för den aktuella rapporten.

#10892 – Ingen konfigurering krävs


Stänga av tidsval på tillgänglighet

Det är nu möjligt att stänga av tidsval, d.v.s. val av specifika tider, på tillgänglighet. I dessa fall kan tillgänglighet endast läggas över hela dagar.

#10914 – Konfigurering krävs


Loggning av historik för en egenskap

Loggning av historik för en egenskap kan nu ske direkt på egenskapen. Ikonen till höger om egenskapsnamnet visar att egenskapen loggas. Klickar man på den får man upp en lista över upptill de senaste 5 uppdateringarna som gjorts.

#10913 – Konfigurering krävs


Reserver kan boka in sig själva

Vid användning av reservbokning kan reservbokad personal ges behörighet att boka in sig själva på pass som någon önskar byta bort. I exemplet nedan kan Anna, som står på reservlistan, välja att boka in sig på passet, eftersom ordinarie inbokad person önskar byta bort det.

#10901 – Konfigurering krävs


 

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo