Uppdatering Augusti 2019

26 aug 2019

Schemat kan ställas in på kontorstid

System som inte schemalägger utanför kontorstid kan nu ha 8-17 inställt som standard i systemet. Det här gör schemat mer lättläst på mobilen.

#10554 – konfigurering krävs


Tillgänglighet kan visas som en rad

Tillgängligheten för medarbetare kan nu visas som en rad i schemat. Genom att hovra över tillgängligheten syns kommentarer och mer information.

#10548 – konfigurering krävs


Komprimerat schema i mobil

När SwedeTime öppnas på mobilen har schemavyns användare komprimerats. Endast bild på användaren för varje schemarad syns. Syftet är att ge mer plats åt själva schemat. Rullisten för att byta sortering till enhet eller egenskap har också minskats.

#10435 – Ingen konfigurering krävs


Exkludera rödmarkerade som standard

Systemet kan nu ställa in att rödmarkerade, dvs medarbetare som är bokade någon annanstans eller inte matchar kompetensen, inte syns som standard. Användaren har sedan själv möjlighet att lyfta fram dessa medarbetare.

Det är också möjligt att exkludera rödmarkerade i schemat, via menyval.

#10496 – Konfigurering krävs för ändring av standardinställning. Exkludering av rödmarkerade i schemat blir tillgängligt utan konfigurering.


Attesterade tidrapporter med avvikelser blir gröna

En tidrapport som har en avvikelse och därmed är rödmarkerad kommer att grönmarkeras när rapporten är attesterad eller låst. Därmed signalerar systemet tydligare att passet har en avvikelse men att den är godkänd. I exemplet nedan har Birger ingen avvikelse och passet är attesterat, David har en avvikelse och passet är inte attesterat och Andrea har en avvikelse och passet är attesterat.

#10526 – Ingen konfigurering krävs förutsatt att funktionen för tidrapportering används.


Förbättrad rapporthantering

Från rapportvyn är det nu möjligt att markera flera rader och välja funktionen ”’hantera många”. Rapporttypen avgör vilket objekt som ska hanteras. Om rapporttypen till exempel är pass, kommer det gå att ändra flera pass samtidigt. Ikonerna för seriepass och sms-utskick är även tillagda i rapportvyn.

#10430, 10431 – Ingen konfigurering krävs


Direktlänk till specifika rapporter

I denna version blir det möjligt att skapa direktlänkar till specifika rapporter i rapportmenyn. Användaren kan därför lägga upp bokmärken i webbläsaren för flera olika rapporter som hen ofta använder.

#10442 – Konfigurering krävs


Lägg till påminnelse-SMS i efterhand

Påminnelse-SMS aktiveras som standard vid inbokning. Nu är det möjligt att i efterhand lägga till ett påminnelse-SMS till den eller de personer som behöver detta för ett specifikt pass.

#10528 – Ingen konfigurering krävs, förutsatt att funktionen för påminnelse-SMS används. 


Bättre hantering av användare utan tillhörighet

Alla användare i SwedeTime måste tillhöra en roll och en enhet. Nu har det blivit enklare att se om en användare är sparad utan roll och tillhörighet. Det är också enkelt att söka fram alla användare utan roll och tillhörighet och rätta dessa. De rödmarkeras i användarlistan då valet ”inkludera användare utan tillhörighet” är gjort.

Inne på användarens detaljer varnas också för att användaren saknar tillhörighet.

#10542 – Ingen konfigurering krävs


Förbättrad lösenordshantering

Hanteringen av lösenord har blivit ännu säkrare. Det är möjligt att ställa in hur länge ett lösenord ska få vara giltigt och därefter tvinga användaren att byta lösenord. Det går även att hindra användaren från att återanvända gamla lösenord.

#10543 – Konfigurering krävs


Ändrad ordning i meddelandelogg

I meddelandeloggen på passen visas nu det nyaste utskicket högst upp.

#10435 – Ingen konfigurering krävs

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo