Uppdatering April 2018

18 apr 2018

Med release 6.1.6 förbättrar vi datumväljaren. De viktigaste värdena som definierar passet är grupperade överst. Starttid och sluttid är nu skriven på en rad. Passrubriken/Infotexten om passet står allra överst. Funktionen för att upprepa pass är också inflyttad till denna grupp.


Det är nu möjligt att komprimera passinformationen så att överskådligheten blir bättre och scrollning undviks. Rubriken på fältet skrivs på samma rad som värdet. Konfigurering krävs för denna funktion.


Rapportverktyget har kompletterats med möjligheten att ta ut rapporter på tillgänglighet. Denna lista kan användas för översikt av frånvaro så som semester och sjukdom. Konfigurering krävs för denna funktion.


Aktiviteter har nu kompletterats med en faktor vilket gör att olika aktiviteter kan dra av olika mycket tid från bokade timmar. Särskilt användbart blir detta för pass med jour där jourdelen bara ska räknas som halv arbetstid. Konfigurering krävs för denna funktion.


Det är nu möjligt för medarbetare att boka upp sig själva som reserver på pass de önskar få. Administratörens överblick över önskemål blir då bättre, samtidigt som kontrollen för inbokningen behålls centralt. Om denna funktion däremot kombineras med ”Önska byte” blir det nu möjligt att medarbetarna byter pass med varandra utan handpåläggning av administratörer. Konfiguration för denna funktion krävs.


Inbokade kan nu visas upp med egenskaper. Detta är användbart om man vill upplysa den som beställt passet om viss kompetens eller kontaktinformation. Konfiguration av denna funktion krävs.


Det är nu möjligt att filtrera schemat både på användaren med en viss kompetens samt pass med ett visst kompetenskrav. I exemplet ovan kommer alla användare med en viss specialkompetens att visas upp. Om jag istället hade valt ”Specialistkompetens (Kompetenskrav)” hade de pass som kräver just denna specialkompetens filtrerats fram.


Sökning på kvartal och år har lagts till som standardintervall i schemat, passlistan och rapportmodulen.

 

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo