Uppdatering November 2017

22 nov 2017

I denna version har vi förbättrat arbetstidskontrollen (ATK).  Det finns nu stöd för både vila i förhållande till brytpunkt och antal timmar mellan pass.


Inloggningssidan har kompletterats med möjligheten att lägga in företagsloggan. Observera, konfigurationsändring behövs för att visa denna funktion.


Kopieringsfunktionen har strukturerats om och hanteringen av pass med inbokade användare har förbättrats. Värden på inbokade användare följer inte med om status ändras på de nya passen som läggs upp.


Det är nu möjligt att klicka på bokningsbar användare och komma till detaljer för användaren. Använd pilen längst upp till vänster för att gå tillbaka till passet.


Systemloggen har kompletterats med en användarlogg och en passlogg. Det går nu att direkt på en användare eller på ett pass se de loggposter som rör det pass eller den användare man tittar på. Observera, konfigurationsändring behövs för att visa denna funktion.


Frånvaropass och reservpass kan nu visas som grå i kalendern. Symbolerna är även inflyttade i kalendern. I exemplet är Birger frånvarande på det pass Bertil är inbokad. Observera, konfigurationsändring behövs för denna funktion.


Det är nu möjligt att koppla sig själv till den enhet man tittar på. Detta är särskilt bra när man skapar en ny organisationsnivå (tex kund) och direkt vill lägga till bokningsbara enheter under denna nivå.


Lediga pass innehåller numera bara pass som ska bemannas, d.v.s. i status Publicerad. Planerade, Slutbemannade, Tidrapporterade och Attesterade pass visas därför inte på översikten i blocket ”lediga pass”, även om det finns platser kvar på passen.


Notifieringar så som bokningsbekräftelser som går via mail till adresser kopplade på enheterna/kunderna går nu att formatera med HTML.

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo