Uppdatering Oktober 2017

17 okt 2017

När passet markeras får den en tjockare ram runt sig. Alla användare som presenteras nu i schemat förhåller sig till den bokning som är markerad. Personer som inte matchar kompetenskrav eller är bokade på annan enhet rödmarkeras i listan. Personer som inte är kopplade till enheten bokningen ligger på försvinner helt.

Ändras inställningen till ”visa endast tillgängliga” visas detta också i förhållande till markerad bokning, dvs tiderna på passet matchas mot användarens tillgänglighet under denna tid.


Informationstext om olika funktioner i systemet har lagts in. Klicka på frågetecknet för att få veta mer om det avsnitt du står på.


Profileringen av systemet har blivit tydligare. Startsidan har uppdaterats med logga och texten användarnamn och lösenord har flyttat in i rutan. SwedeTime är även inlagd högst upp i menyn.


Serie-blocket har bytt namn till Upprepa. Eftersom man även i detta block kan skapa flera pass som inte håller ihop i en serie, utan läggs som fristående pass, valdes ett mer neutralt ord.


Nya snabbval för att välja intervall på dag, vecka och månad är införda.  Idag-knappen hoppar tillbaka till valt intervall med dagens datum som första dag i intervallet.

Exempel: Jag har valt intervallet en vecka och bläddrar mig framåt. Jag kan sen ta mig tillbaka till aktuell vecka och klickar då på ”idag”. Är dagens datum en onsdag visas alltså 7 dagars bokningar med startdag på dagens datum.


Inställningsblocket ”Schema” har nu flyttat in direkt i schemavyn, för att minska antalet klick för något som ändras ofta.

Det är också möjligt att välja om schemat ska starta med att visa både pass och tillgänglighet samt om alla referenspass ska synas. Denna inställning har varit efterfrågad hos de kunder som släpper in beställarna i schemat.


Ctrl + klick öppnar nu ett pass i en ny flik. Precis som för att Ctrl-klicka på bilden av en användare, är det nu möjligt att hålla nere Ctrl och sedan klicka på en bokning för att få den att öppnas i en ny flik.

Detta är särskilt användbart om det gjorts en filtrering på ett antal användare eller att användarlistan är lång och man har skrollat långt ner i listan.

 


En träfflista med kompletterande egenskaper kan nu tas fram, både för pass och för användare.

Om man till exempel vill lista alla användare som har körkort eller går på schema för Grupp 2 markerar man ”Eller villkor” i inställningsblocket för egenskaper. Om valet inte markeras söks användare som både har körkort och hör till grupp 2.


En länk till bokningen går nu att skicka med i SMS eller E-post. Kopiera URL-adressen och klistra in i ditt mail. Personen som klickar på länken och som inte är inloggad kommer först behöva logga in. Därefter hamnar man på bokningen från mailet.


Påminnelse-SMS är nu införd i SwedeTime Go. Precis som i SwedeTime Work kan systemet ställas in att skapa Påminnelse-SMS som standard eller att det sätts av den som bokar upp medarbetaren.

En person som bokas upp på ett pass efter att tiden som är satt för påminnelsen har varit, kommer att få påminnelsen på en gång.


Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo