Om oss och vår vision för schemasystem

SwedeTime då och nu

I över tio år har vi tillhandahållit våra molnbaserade tjänster och ständigt utvecklat våra schemasystem i nära samarbete med våra kunder. Våra system kan användas enskilt eller tillsammans, och även integreras med andra externa system. Färdiga lösningar finns som kan aktiveras efter behov och när din verksamhet förändras.

Om företaget

När företaget grundades 1999 låg fokus på att utveckla ett IT-system för resursbokning. Systemet utvecklades snabbt och år 2002 blev det slutligen SwedeTime – ett system för schemaläggning av personal. Sedan dess har systemet utvecklats ytterligare och är idag ett komplett system för schemaläggning, bemanning och tidrapportering. 2016 delades bolaget i två separata verksamheter som fick namnen SwedeTime AB och AR Internetplatsen AB. SwedeTime är inriktat mot privat näringsliv, medan Internetplatsen har optimerat systemet mot offentlig sektor. Mer information om AR Internetplatsen AB hittar du här.

Vårt mål

SwedeTime ska leverera system för schemaläggning och bemanning inom privat näringsliv. All funktionalitet ska utvecklas med slutanvändaren i fokus och systemen ska fungera på alla enheter. Systemen ska vara de snabbaste schemahanteringsverktygen på marknaden. Funktioner ska vara lätta att förstå och kräva så få steg som möjligt. För att uppnå detta ska systemen följa dessa ledord – enkelhet, konsekventa lösningar och enligt standard.

SwedeTime idag

Idag används SwedeTime för schemaläggning och resursplanering inom flera olika branscher. Bland våra kunder finns både stora och små organisationer och antalet användare i varje system varierar mellan ett tiotal till flera tusen. Varje dag underlättar SwedeTime för administratörer och samordnare och ger en effektivare arbetsdag. På andra sidan finns fast anställda, timanställda, vikarier, konsulter med flera, som loggar in i systemet för att registrera arbetade timmar, avvikelser och för att boka upp obemannade pass.

Swedetime-teamet på trappan

From Left: Ulf Appelgren, Ida Bidevind, Janne Egemalm, Per Appelgren   Photo: Göran Ekeberg

200 000

Över 200 000 pass per år schemaläggs och bemannas i SwedeTime.

250 000

SwedeTime skickar över 250 000 SMS per månad. Systemet är anpassat för att hantera ökad belastning vid specifika tider.

1 000

Varje dag bemannas över 1 000 arbetsplatser med allt mellan 10 och 100-tals anställda.

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo