Nordea planerar ett halvår i taget

Nordea

Nordea använder SwedeTime för bemanning av sin kundtjänst för Fraud och WT. De kopierar ett schema från en period till en annan. Schemat är rullande på 6 veckor vilket ger en rättvis fördelning av passen. Därefter har de anställda möjlighet att byta pass med varandra.

Andra kunder

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo