Digitalt schema för utbildningsledare

Försäkringskassan

Försäkringskassan håller i kurser som administreras i SwedeTime. Utbildningsledare blir bokad på tillfällen där det kan vara en eller flera utbildare inbokade. De uppdrag som saknar kursledare är röda i systemet och kan fångas upp på speciella listor för vidare bearbetning.

Andra kunder

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo