Egen layout skapar tydlig företagsprofil

Academic Work

Hos Academic Work heter vår produkt Workplan. Produkten är specialanpassad för kundens specifika behov och krav på layout. Academic Work har valt att ge medarbetarna ökat förtroende vad gäller att byta pass med varandra och därmed minskat den interna administrationen.

Andra kunder

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo