Ida ger oss en trendspaning inom schemaplanering och bemanning

13 jan 2021

Trendspaning bemanningsbranschen

Ida Bidevind, VD på SwedeTime har både lång och bred erfarenhet av schemaplanering och bemanningsfrågor. I sin roll på SwedeTime hjälper hon dagligen företag och organisationer att lyckas med effektivare bemanning. Här berättar hon om hur branschen har sett ut under åren och vilka förändringar som är på väg.

– När det gäller bemanningsbranschen så upplever vi på SwedeTime att företagen tidigare har fokuserat på att göra beställaren nöjd men idag handlar det också om att göra medarbetaren nöjd. Förr var de grundläggande frågorna –hur bemöter vi kundens behov på bästa sätt, hur får vi snabbt ut folk och hur ser vi till att vi har den bemanning som kunden efterfrågar. Idag är det frågor som hur värnar vi om våra medarbetare – hur stöder systemet kollektivavtal och hur ser vi till att våra medarbetare får tillräckligt med dygnsvila, som är de viktigaste parametrarna i val av system för schemaplanering och bemanning.

SwedeTime är även ett uppskattat system inom vikariehantering. Finns det någon utmärkande trend även där?

– Från början var det många som ville jobba och det behövdes bra systemstöd för att välja rätt person på ett rättvist sätt. Nu handlar det mer om hur man hittar rätt kompetens. Det har svängt till att bli mer medarbetarnas marknad där de själva väljer om de vill ha ett arbetspass eller inte.

Vad har du själv lärt dig genom åren?

– Den största insikten när det kommer till vikariehantering och bemanningsfrågor är att man aldrig blir fullärd i den här branschen. Man kan tro att man hört allt förr när man varit med länge, men hos varje ny kund finns nya utmaningar. Det är olika typer av problem, olika sätt att tänka på och framförallt så är det olika saker som är viktiga för alla våra kunder.

Vad har ni på SwedeTime gjort för att anpassa er efter branschens förändring?

– Den största förändringen är lanseringen av SweBot, vår automatiska bokningsfunktion som hanterar de enkla bokningarna. Tack vare den har vi frigjort tid för administratörerna att hitta personal till de mer avancerade passen. Kollektivavtalshanteringen är också förbättrad. Att kunna hantera flera avtal för samma kund samt stödja olika tolkningar av avtal är viktigt. För en del kunder är det viktigt med nattvila, medan andra vill säkerställa minst 11 timmar mellan passen för att ta ett konkret exempel. Förbättringar som gjorts för medarbetaren så som möjligheten att önska byte av pass eller prenumerera på sina pass till sin vanliga kalender är också mycket uppskattade.

 

Läs mer om SwedeTimes skalbara system för schemaplanering och bemanning här.

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo