God Jul och Gott Nytt År

17 Dec 2018

I år ersätter vi julkorten med gåvor till Humanisthjälpen och deras viktiga arbete mot hedersförtryck och för mänskliga rättigheter. Vi önskar alla våra kunder och leverantörer en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Pengarna går genast till kvinnohusen och daghemmen i Agadir, där nöden är störst just nu. Du har bidragit till att rädda säkerhet, hälsa och liv för kvinnor och barn!

HumanistHjälpens styrelse
Sven Olof Andersson
ordförande

Till Humanisthjälpens hemsida

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo