Fem poäng istället för femkamp?

18 jun 2018

Vi har tagit upp det förr – att planera schema manuellt är inte lätt. Därför vill vi uppmärksamma alla som sitter med administrationen att titta på möjligheterna med ett digitalt schemasystem. Men hur hanterar ett digitalt schemasystem våra helgdagar och andra dagar som kan vara utmanande att bemanna?

Under våren har veckorna kantats av olika helgdagar som för varje individ betyder mer eller mindre beroende på vem du frågar. Värderingen kan bero på flera faktorer så som familjesituation, religioner, traditioner, ekonomisk situation med mera. Men när det kommer till midsommarafton, så är det enligt statistiken en av de dagar då flest i Sverige vill vara lediga.

Midsommardagen flyttades för att ge mer ledighet

Under Sveriges industrialisering och urbanisering var en normal arbetsvecka i Sverige sex dagar. På den tiden inföll midsommardagen alltid den 24 juni. För att skapa en dubbelhelg med två dagars ledighet i följd röstade riksdagen år 1952 igenom en lag som ändrade på datumet för midsommardagen.

Midsommardagen flyttades därför till närmaste lördag mellan 20-26 juni. På detta sätt skulle flera kunna vara lediga två dagar i följd. Av den anledningen infaller midsommarafton alltid en fredag, vilket kan bli olika datum varje år.

Verksamhetens behov styr

Är du inom en bransch som även drivs på kvällar och helger, till exempel inom restaurang eller butik, eller du kanske ansvarar för att planera resurser inom vård och omsorg? Då har du säkert känt att du på något sätt vill premiera de som jobbar så att andra kan vara lediga.

För många som arbetar inom bemanning så motiverar inte det OB-tillägg som regleras av kollektivavtalet tillräckligt. Då kan ett poängsystem vara en god idé. Det innebär att personal som arbetar dagar då det är svårt att täcka upp behovet får extra poäng. Poängen kan användas till att exempelvis få vara först med att välja semesterdagar under nästkommande period eller att vara ledig en annan helgdag. Mest poäng får helt enkelt välja först.

Så här säger lagen om helgdagar

I lagen för allmänna helgdagar så är inte midsommarafton en allmän helgdag, men midsommardagen är det. Däremot i semesterlagen så likställs midsommarafton, julafton och nyårsafton med allmänna helgdagar.

Låter det krångligt med alla helgdagar, helgaftnar, OB-tillägg och kollektivavtal?
Ingen fara, till alla paketlösningar för vårt digitala schemasystem så erbjuds kundspecifik utbildning och konfiguration utifrån behov och önskemål. Systemet kan konfigureras till att följa ett visst kollektivavtal eller helt egna regler för ersättning kan ställas in. Kontakta oss eller läs mer på https://www.swedetime.com/Priser

Källor: http://www.riksdagen.se/ och https://hogtider.wordpress.com/

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo