About SwedeTime

Our history and purpose

SwedeTime är ett Uppsalaföretag som utvecklat IT-system sedan 1999.

Academic Work kontaktade SwedeTime 2003 för bemanning av sina konsulter. I takt med att Academic Work växte blev också SwedeTime mer och mer inriktat på bemanning av timanställda, så kallad korttidsbemanning.

 

Our guiding star

Rätt information för rätt person, på rätt ställe det är vår ledstjärna. Allt som inte behövs ska skalas bort för att förbättra användarupplevelsen. Vi utvecklar och erbjuder internetbaserade system för företag och organisationer. Alla våra system är utvecklade av oss tillsammans med våra kunder.

Kunderna hyr systemen som vi tillhandahåller och driftar i form av abonnemang. Det innebär att inga investeringar eller installationer av program behöver göras. Det medför att vi kan uppdatera våra kunders system i takt med att deras behov har förändrats. Idag kan vi därför erbjuda anpassningsbara standardsystem till mycket låga kostnader.

 

Vår målsättning

Vår målsättning är att tillmötesgå alla typer av bemanningsbehov för den privata marknaden. SwedeTimes systerbolag, Internetplatsen, är inriktad mot kommuner och landsting.

 

Det här står SwedeTime för:

  • Påverkbart utifrån kundernas behov
  • Minimal tid för implementering, systemdrift och löpande underhåll
  • Kunderna är delaktiga i utvecklingen med idéer och synpunkter
  • Marknadens nöjdaste kunder
  • Inställningar är lätta att ändra när behoven förändras

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo